Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Silniční správní úřad - Obecní úřad Horní Čermná

V přenesené působnosti vykonává silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění obecní úřad

  • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

Pokud hodláte užívat zvláštním způsobem místní komunikaci podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn. provádět výkopové práce, ukládat materiál na místní komunikaci, uložit do komunikace sítě nebo zřídit trvalé parkovací stání, je potřeba požádat Obecní úřad Horní Čermná o vydání rozhodnutí na následujícím formuláři. Obecní úřad Horní Čermná ve věci vydá Rozhodnutí, které dle § 2 zákona č. 634/2004., o správních poplatcích, položky sazebníku č. 36 podléhá pro zvláštní užívání komunikace správnímu poplatku ve výši: 100 Kč (10 dní a na dobu kratší než 10 dní), 500 Kč (6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců), 1 000 Kč (delší než 6 měsíců). Podkladem pro rozhodnutí je žádost a její přílohy, zejména  dokumentace prováděných prací a v případě omezení provozu na místní komunikaci souhlas Dopravního isnpektorátu Policie ČR, územní odbor Ústí nad Orlicí.

 Žádost o zvláštní užívání komunikace

 

Pokud chcete zřídit, upravit nebo zrušit sjezd z Vaší nemovitosti na místní komunikaci podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je potřeba požádat Obecní úřad Horní Čermná o vydání rozhodnutí na následujícím formuláři. Obecní úřad Horní Čermná ve věci vydá Rozhodnutí, které dle § 2 zákona č. 634/2004., o správních poplatcích, položky sazebníku č. 36 písm. c) podléhá pro nové připojení správnímu poplatku ve výši 500,-Kč. Podkladem pro rozhodnutí je žádost a její přílohy, zejména souhlas Dopravního isnpektorátu Policie ČR, územní odbor Ústí nad Orlicí a dokumentace napojení na místní komunikaci.

 Žádost o připojení sousední nemovistosi k místní komunikaci

 

Přílohou výše zmíněných žádostí je souhlas vlastníka komunikace. U komunikací ve vlastnictví obce Horní Čermná můžete zažádat na následujícím formuláři společně s doložení odpovídající dokumentace.  

 Žádost o souhlas vlastníka místní nebo účelové komunikace

Vlastnictví komunikací je v samostatné působnosti obce Horní Čermná a proto je nutné o něj zažádat zvlášť. Přenesenou působnost vykonává Obecní úřad Horní Čermná podle zvláštních právních předpisů.