Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Pohřebnictví

Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Horní Čermná. Provozování pohřebiště se řídí řádem pohřebiště vydaným podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště, a to na základě písemné žádosti vypravitele pohřbu, nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky. Žádost s příslušnými přilohami naleznete zde:

 Žádost o souhlas s otevřením hrobu a uložením pozůstatků

 Žádost k úpravě hrobového místa