Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Místní poplatky

Místní poplatek z odpadů

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí poplatek každá fyzická osoba přihlášená v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Dle článku 6 výše zmíněné vyhlášky lze požádat o osvobození nebo úlevu od poplatku (osoby žijící trvale mimo území obce, osoby ubytované mimo území obce - internáty, koleje, ubytovny, apod.) na následujícím formuláři:

 Čestné prohlášení - žádost o úlevu od poplatku za odpady

 

Místní poplatek ze psů

Dle článku č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku ze psů je držitel psa na území obce Horní Čermná oznámit správci polatku (obci Horní Čermná) vznik i zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku (pořízení psa). Poplatek činí 100 Kč za prvního a 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele za kalendářní rok.

 Přihlášení k místnímu poplatku ze psů