CHODNÍK A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKY, NEPOMUKY, HORNÍ ČERMNÁ

Popis projektu:

Stavba se nachází v zastavěném území místní části Nepomuky v obci Horní Čermná. Terén je svažitý směrem k jihu. V zájmovém území se nachází styková křižovatka silnic II/311 a III/31118, na jejíž ramenech jsou umístěny 2 obousměrné autobusové zastávky (pro směry Lanškroun-Horní Čermná a Lanškroun-Výprachtice). Autobusová zastávka pro směry Lanškroun-Horní Čermná prošla v nedávné době rekonstrukcí a je v obou směrech jsou provedena se zálivy a zpevněnými zvýšenými nástupišti. Autobusová zastávka pro směry Lanškroun-Výprachtice je v obou směrech provedena se zastavením na jízdních pruzích a nemá zpevněná ani zvýšená nástupiště. Mezi zastávkami do směru Horní Čermná a Výprachtice není bezbariérové pěší propojení; chodci jsou vedeni v hlavním dopravním prostoru silnic. Mezi rameny křižovatky se nachází zelená plocha, na které jsou umístěny kontejnery na bioodpad. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno vsakováním do přilehlých zelených ploch a dále do silničních příkopů, které ústí do místní dešťové kanalizace. V lokalitě je stávající veřejné osvětlení.

Délka chodníku 110 m
Šířka chodníku 1,25 – 1,5 m
Povrch chodníku zámková bet. dlažba
Příčný sklon chodníku 2,0 %
Počet stromů ke kácení 1 ks
Délka rekonstruovaného vedení VO 110 m
Počet nových stožárů VO 5 ks

Realizace:

Předpokládaný termín realizace 2023
Skutečný termín realizace 31. 10. 2023 –
Náklady na přípravu projektu (podklady, projektová dokumentace atd.)
Projekční firma Ing. Vojtěch Motl
Odhadované náklady realizace 2 842 982,62 Kč s DPH
Přepokládané zdroje financování Dotace MAS Orlicko 95 %, vlastní zdroje 5 %
Aktuální stav projektu V realizaci, obrdženo rozhodnutí o poskytnuté dotace
Realizační firma SAPA LPJ spol. s.r.o.
Vysoutěžená cena 3 579 174,71 Kč s DPH
Obdržená dotace 2 546 208,43 Kč
Skutečné náklady realizace ---

Soubory ke stažení:

Fotogalerie projektu:

  Prosím čekejte...