INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Obec zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:

Obec Horní Čermná

sídlo: Horní Čermná 1

IČ: 00278882

datová schránka: y6ebmyv

telefon: 465 393 440

e-mail: obec@hornicermna.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová

sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341

datová schránka: uaj2fqv

e-mail: dsomsl@dsomsl.cz

tel. 733 714 700

úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

  Prosím čekejte...