REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Popis projektu:

Architektonická koncepce navrženého řešení vychází z přirozených přírodních podmínek stanovených geografickou polohou obce Horní Čermná. V návrhu je použita charakteristická zeleň lokality a její proměnlivost v čase. Návrh pracuje s přirozenou změnou přírody v rámci kalendářního roku. V jednotlivých lokalitách bude možné pozorovat změnu barevnosti, vůně i zvuků přírody. Na jaře a v létě vykvetou stromy a keře a záhony se vybarví kvetoucími trvalkami, v travním porostu se místně objeví barevné cibuloviny. V příjemném prostředí přírody v intravilánu obce se rozezní zpěv ptáků a bzučící hmyz. Na podzim se pak příroda zbarví všemi barvami a v zimě díky výběru opadavých listnatých stromů a keřů poskytne nové neokoukané průhledy krajinou.

Vodní prvky (přirozené i umělé) v horkých dnech ochlazují okolní prostředí. Stínící prvky a zvolený mobiliář (herní a interaktivní prvky pro různé věkové kategorie, moderní digitální informační tabule, nový chytrý mobiliář napojený na solární panely i klasický mobiliář pro odpočinek a rozjímání) přispěje atraktivitě jednotlivých lokalit a vnese do nich život.

Architektonický návrh jednotlivých lokalit je sjednocen použitím opakujících se prvků a zvolených charakteristických materiálů (nově navržené stavební objekty: montovaná dřevostavba, chodníky a zpevněné plochy: mlatové, z žulových kostek, betonová propustná dlažby; střešní krytina přístřešků: plechová, eventuálně ladící k navazujícím objektům; barevné řešení mobiliáře: antracit, eventuálně nerez; atd.).


Lokality:

– Střed obce

– Park u ZŠ a Pomníku obětem světových válek

– Obecní úřad

– KD Nepomuky

– Sokolovna

Realizace:

Předpokládaný termín realizace 2025
Skutečný termín realizace ---
Náklady na přípravu projektu (podklady, projektová dokumentace atd.)
Projekční firma Exponex s.r.o.
Odhadované náklady realizace 44 438 655,24 Kč s DPH
Přepokládané zdroje financování Dotace IROP 80 %, vlastní zdroje 20 %
Aktuální stav projektu Podána žádost o společné stavební a územní rozhodnutí, Podána žádost o dotaci z IROP
Realizační firma ---
Skutečné náklady realizace ---

Soubory ke stažení:

Fotogalerie projektu:

  Prosím čekejte...