ZASTUPITELSVO OBCE

Zastupitelstvo obce

 • Bc. Lukáš Lešikar (starosta)
 • Tomáš Dušek (místostarosta)
 • Ing. Tomáš Vacenovský (místostarosta)
 • Ing. Simona Hajzlerová
 • Ing. Jiří Marek
 • Ing. Petr Borek
 • Ing. Lukáš Brábník
 • Ing. Vladimír Hejl
 • Lubomír Jirásek
 • Monika Kroulíková
 • Ing. Tomáš Křivohlávek
 • Ing. Lucie Křivohlávková
 • Jan Marek
 • Ladislav Marek
 • Ing. Matěj Motl

Rada obce

 • Bc. Lukáš Lešikar (starosta)
 • Tomáš Dušek (místostarosta)
 • Ing. Tomáš Vacenovský (místostarosta)
 • Ing. Simona Hajzlerová
 • Ing. Jiří Marek

Finanční výbor

 • Ing. Jiří Marek (předseda)
 • Ing. Tomáš Křivohlávek
 • Ing. Lucie Křivohlávková
 • Marta Hejlová

Kontrolní výbor

 • Luboš Jirásek (předseda)
 • Ing. Simona Hajzlerová
 • Ladislav Marek

Kulturní komise

 • Ing. Vladimír Hejl (předseda)
 • Monika Kroulíková
 • Iveta Pešková
 • Alena Vojtková
 • Lenka Ptáčková
 • Jaroslava Nováková

Komise životního prostředí

 • Ing. Tomáš Vacenovský (předseda)
 • Tomáš Macháček
 • Lenka Brábníková
  Prosím čekejte...