DOPIS ODPADY 06/2024

Vážení občané a chalupáři,

do rukou se Vám dostávají informace o nově zavedeném systému sběru směsných komunálních odpadů v naší obci. Na následujících stránkách je vysvětleno, jak v datech číst a jak online zjistit, kolik jste v každém svozovém dni odevzdali odpadu do svých popelnic. Součástí je i vytištěný datový soubor odevzdaného odpadu za rok 2023 z vaší nemovitosti. Prosím překontrolujte si, zda sedí počet popelnic, které u vás eviduje společnost Ekola a zda máte dobře označenou popelnici. Možnost prohlédnout si data bude anonymizovaným odkazem na tabulku, kde si data můžete zkontrolovat. Nahrávání probíhá cca s měsíčním zpožděním dle toho, kdy data obdržíme. Pokud nemáte možnost se k datům připojit vzdáleně, tak nabízíme možnost vytištění na počkání na obecním úřadě. Informace o dalších vyvezených odpadech budou na webových stránkách obce. Bohužel žádný systém svozu odpadů daný zákonem o odpadech není ideální. Tento systém byl jednohlasně odhlasován zastupitelstvem obce jako nejspravedlivější pro všechny. Bohužel s blížícím se zákazem skládkování raketově rostou poplatky za uložení odpadu na skládkách, a proto musíme společně udělat vše, co je v našich silách, aby se systém nakládání s odpadem v naší obci zbytečně nezdražoval. Přeci jen, co skončí v černé popelnici nebo v objemném odpadu, jde na skládku za nemalé sumy peněz. Co skončí ve vytříděném odpadu, naopak peníze generuje a zlevňuje celý systém. Dle dat z rozborů odpadů má naše obec potenciál snížit obsah černých popelnic o 44 %. Děkuji za každý vytříděný kilogram.

Lukáš Lešikar

starosta obce

  Prosím čekejte...