DOKONČENÍ STAVBY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK, NEPOMUKY

V pondělí 1. 7. 2024 došlo k předání dokončené stavby „Autobusové zastávky a chodník, Nepomuky, Horní Čermná“. Stavba, jejíž součásti byla výstavba chodníku, výměna VO, odvodnění, autobusová čekárna a kontejnerové stání na bioodpad, zabrala zhruba půl roku. Nyní se již řeší jen drobné vady a nedodělky, po kterých bude následovat kolaudace. Stavbu prováděla společnost SAPA-LPJ, spol. s r.o. 

Celková cena díla byla 3 668 291 Kč s DPH. Na akci budeme čerpat dotaci prostřednictvím MAS ORLICKO, z.s. ve výši 2 546 208,43 Kč. Doufáme, že chodník a autobusová zastávka budou sloužit k větší bezpečnosti a pohodlnosti chodců. 

Na zastávku v budoucnu plánujeme napojení dalších chodníků. V současné době je již na stavební úřad podána žádost o stavení povolení etapy IV. chodníků v obci Horní Čermná, která povede z Nepomuk po Horní Konzum (zde letos skončí budovaná etapa od OÚ). Dále byla zahájena projektová příprava na etapu V. autobusová zastávka Nepomuky – směr Lanškroun a etapa VI. autobusová zastávka Nepomuky – směr Výprachtice. Do konce roku bude dokumentace hotova a zahájena majetková příprava pro podání žádosti o stavební povolení.

  Prosím čekejte...