NEFUNKČNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A VYSLOUŽILÉ ELEKTRO SBÍRÁ EKOLAMP

Vysloužilé zářivky, LED žárovky či další elektroodpad jako například fény, vysavače nebo rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení dají opětovně využít a recyklovat, ale hlavně mohou obsahovat nebezpečné látky, které jsou hrozbou pro životní prostředí. Třeba zářivky obsahují malé množství rtuti, a proto rozhodně nesmí skončit na skládce, kde by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.


Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě.


Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít kolem 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.

Ze starého fénu nový elektrospotřebič

Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé a velké elektrospotřebiče, které by rozhodně neměly končit v kontejnerech na běžný komunální odpad. Obsahují například hliník, mosaz, měď, stopové množství zlata a dalších vzácných kovů, které se dají znovu využít při výrobě nových elektrozařízení.


Elektroodpad tak díky vám neskončí nikde ve spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, kde z něj může vzniknout nový elektrospotřebič. Navíc zabráníte potenciálnímu znečištění životního prostředí.


Odneste je „do sběru“

Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či žárovkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme. Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě při nákupu nového nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu Horní Čermná čp.1.


Také můžete nefunkční žárovky či elektrospotřebiče odnést do sběrného dvora budova č.p. 95 garáž MŠ, která je otevřená každou lichou sobotu od 9–11 hod. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce. Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciálních sběrných nádob.


EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Horní Čermná zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005.


Provozuje síť sběrných míst, která vybavuje sběrnými nádobami a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Horní Čermná finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na https://www.ekolamp.cz/.

  Prosím čekejte...