ÚZEMNÍ PLÁN

Platný územní plán obce Horní Čermná schválený zastupitelstvem obce Horní Čermná na jednání zastupitelstva dne 12.10.2020 us­nesením č. 5.4.:

Aktuality k územnímu plánu:

Výzva - změna č. 2 ÚP Horní Čermná

Výzva - změna č. 2 ÚP Horní Čermná

Obec Horní Čermná tímto zveřejňuje výzvu pro budoucí zahájení přípravných prací k pořízení změny č. 2 „Územního plánu obce Horní Čermná“. Žádost musí být podána písemně nebo datovou schránkou na formuláři, který je k…

Číst více
  Prosím čekejte...