Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Uzavírka místní komunikace 17c (u koupaliště) od 13. 3. 2023 do 6. 4. 2023

7.3.2023   Iveta Pešková   Aktuality  


Z důvodu stavebních prací v rámci stavby "Sportovní areál Horní Čermná - stavební úpravy" dojde k úplné uzavírce místní komunikace 17c na poz. p. č. 4294/2 v k.ú. Horní Čermná (před Koupalištěm). V místní komunikaci dojde ke třem překopům pro inženýrské sítě. Pro pěší není komunikace uzavřena, ale dbejte upozornění a pokynů zhotovitele stavby. 

Délka úseku: cca 100 m
Objízdná trasa je přes přilehlé místní komunikace
Termín úplné uzavírky: od 13.03.2023 do 06.04.2023


Odpovědná osoba:
osoba odpovědná za stavbu, kontrolu DZ a dodržení podmínek rozhodnutí a řádné provedení stavby: Pavel Locker, tel. 774 490 956
Stanovení dopravního značení v místě uzavírky: viz příloha