Horní Čermná Horní Čermná

Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
15.11.2017 15.11.2017 Pozvánka na jednání ZO 22.11.2017
10.10.2017 25.10.2017 Schválená rozpočtová změna č.1 2017_DSOPBH
09.10.2017 24.10.2017 Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami - veřejná vyhláška
26.09.2017 21.10.2017 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20.09.2017 29.09.2017 Pozvánka na jednání ZO dne 27.09.2017
19.09.2017 04.10.2017 Oznámení o svolání 1.zasedání okrskové volební komise obce H.Čermná
18.09.2017 15.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2017 03.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
14.09.2017 14.10.2017 Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška
29.08.2017 21.10.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Horní Čermná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.a 21.října 2017
18.08.2017 04.09.2017 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17.08.2017 01.09.2017 Záměr obce na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp.276
25.07.2017 26.08.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
25.07.2017 25.07.2017 8-147 Obecné obeslání (Obeslání)
21.07.2017 07.08.2017 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.07.2017 04.08.2017 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13.07.2017 28.07.2017 Silné sucho 2017 - ORP Lanškroun - odvolání
27.06.2017 13.07.2017 Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
15.06.2017 30.06.2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
12.06.2017 28.06.2017 Pozvánka na jednání ZO dne 28.6.2017
07.06.2017 23.06.2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2017 - stanovení část společného školského obvodu ZŠ
06.06.2017 22.06.2017 Záměr obce - prodej pozemku ppč.3943/2 v kú Horní Čermná
01.06.2017 26.06.2017 Oznámení o výběrovém řízení č.HUO/011/2017,HUO/012/2017,HUO/013/2017
31.05.2017 30.06.2017 Oznámení o návrhu závěrečného účtu 2016 DSOPBH
29.05.2017 13.06.2017 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
19.05.2017 12.07.2017 [20#9275626#CA38] Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo)
15.05.2017 30.05.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 22.5.2017
15.05.2017 30.05.2017 Oznámení o aplikaci postřiku na porosty maku v kú Nepomuky
03.05.2017 17.05.2017 Záměr obce - pronajmout zasedací místnost v budově OÚ - Spolku přátel Rixdorfu
28.04.2017 10.06.2017 Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2016
28.04.2017 15.05.2017 Usnesení - lhůta kvydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust.§11 ods.8
27.04.2017 30.05.2017 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
20.04.2017 09.05.2017 Záměr obce - prodat část pozemku ppč.3942/12 v kú Horní Čermná
11.04.2017 27.04.2017 Jednání zastupitelstva obce 19.4.2017 - pozvánka
15.03.2017 01.04.2017 Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2017
14.02.2017 07.09.2017 Seznam nemovitostí s neostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 1.2.2017
09.02.2017 23.02.2017 Záměr obce - prodat část pozemku ppč.422/2 v kú Nepomuky
08.02.2017 04.03.2017 sčítání zvěře 2017
08.02.2017 23.02.2017 Výroční zpráva obce za rok 2016 poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
31.01.2017 08.02.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 8.2.2017
24.01.2017 08.02.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2017
19.01.2017 06.02.2017 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na rok 2017
17.01.2017 26.01.2017 Jednání zastupitelstva obce 25.1.2017 - pozvánka
16.01.2017 01.02.2017 vyvěšení veřejné vyhlášky s opravou opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný post
11.01.2017 27.01.2017 kanalizace - Obec Horní Čermná, Horní Čermná (Horní Čermná, Nepomuky) - rozhodnutí
10.01.2017 15.02.2017 [20#8724003#E3E0] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba, Exekuční příkaz NV
28.12.2016 13.01.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí - kormorán velký
28.12.2016 28.12.2016 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro u
22.12.2016 06.01.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
08.12.2016 23.12.2016 Sucho - Odvolání sucha
06.12.2016 15.12.2016 Pozvánka na jednání ZO
29.11.2016 15.12.2016 kanalizace - Obec Horní Čermná, Horní Čermná (Horní Čermná, Nepomuky) - oznámení změny
18.11.2016 13.12.2016 Záměr obce - pronajmutí části kanalizace
07.11.2016 31.01.2017 111EX 6971/12-56 dražební vyhláška,57 prův.d.
03.11.2016 21.11.2016 Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku - odpady
02.11.2016 02.01.2017 Nabídka pozemku k pronájmu v k.ú.Nepomuky
25.10.2016 03.11.2016 Jednání zastupitelstva obce 2.11.2016 - pozvánka
22.09.2016 22.09.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace SH ČMS-SDH HČ 2
22.09.2016 22.09.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace SH ČMS-SDH HČ 1
21.09.2016 16.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitestva kraje a voleb do Senátu ČR
20.09.2016 14.02.2017 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - obec Horní Čermná
20.09.2016 06.10.2016 Stavební povolení - Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná
13.09.2016 21.09.2016 Pozvánka - ZO září 2016
07.09.2016 15.11.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
02.09.2016 16.12.2016 Informace o vyhlášení 2. výzvy kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
01.09.2016 08.12.2016 Sucho - Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
22.08.2016 07.10.2016 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci
15.08.2016 01.09.2016 Opatření obecné povahy - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun
15.08.2016 31.08.2016 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná"
12.08.2016 01.09.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pouť 11.9.2016
12.08.2016 12.08.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11.08.2016 29.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Horní Čermná a části k.ú.Nepomuky
09.08.2016 29.08.2016 Výběrové řízení - HUO/103/2016 - 1. kolo - k. ú. Dolní Čermná - města, obce
05.08.2016 22.08.2016 Kormorán velký - opatření obecné povahy podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. pro Pardubický kra
03.08.2016 30.09.2016 nabídka nepronajatého majetku
25.07.2016 10.08.2016 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
17.06.2016 03.07.2016 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Hejlův mlýn
10.06.2016 27.06.2016 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
07.06.2016 21.06.2016 Jednání zastupitelstva obce - pozvánka
30.05.2016 15.06.2016 Závěrečný účet DSO Pod Bukovou horou za rok 2015
27.05.2016 12.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
16.05.2016 31.05.2016 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06.05.2016 25.05.2016 Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
04.05.2016 30.07.2016 Nabídka pozemků k pronájmu
02.05.2016 02.06.2016 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015
28.04.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu seznamu k nahlédnutí
26.04.2016 27.05.2016 KoPU Horní Čermná - OZNÁMENÍ o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v kú Horní Čermná a části kú Nepomuky
25.04.2016 11.05.2016 Závěrečný účet DSO MSL za rok 2015
25.04.2016 11.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu agendy-místní komunikace
20.04.2016 07.05.2016 Horní Čermná - Výstavba chodníku od Obecního úřadu k Základní škole
12.04.2016 25.04.2016 pozvánka na jednání zastupitelstva - duben 2016
08.04.2016 29.04.2016 Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2016
05.04.2016 27.04.2016 KoPU Nepomuky - Oznámení o zahájení
04.04.2016 20.04.2016 Veřejná vyhláška možnosti převzít písemnost A.Popov
01.04.2016 20.04.2016 Závěrečný účet obce za rok 2015
31.03.2016 18.04.2016 Záměr obce - pronajmutí pozemku p.p.č.734/21 v kú Horní Čermná Komunálním službám a.s., Horní Čermná
09.03.2016 25.03.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - zrušení trvalého pobytu MUDr.A. Popov
03.03.2016 03.06.2016 Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktuální seznam k 1.2.2016
24.02.2016 11.03.2016 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na rok 2016
16.02.2016 25.02.2016 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 24.2.2016
03.02.2016 25.02.2016 Návrh rozpočtu obce na rok 2016
03.02.2016 18.02.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
03.02.2016 18.02.2016 Sčítání zvěře
14.01.2016 29.01.2016 Výroční zpráva Obce Horní Čermná poskytování informací dle §18 zákona č.106 /1999 Sb.
13.01.2016 28.01.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
12.01.2016 27.01.2016 Záměr obce na poskytnutí výpůjčky DSPBH - část kanalizace v majetku obce
25.12.2015 22.01.2016 Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami a odvolání zákazu nakládání s povrchovými vo
22.12.2015 06.01.2016 Veřejná vyhláška - Odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami
17.12.2015 04.01.2016 Obecně zavázná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku ze psů
17.12.2015 04.01.2016 Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za komunální odpad
17.12.2015 01.01.2016 Záměr obce na prodej pozemku č_4026_3 L_Duškovi
17.12.2015 01.01.2016 Záměr obce na pronájem kanceláře
08.12.2015 03.03.2016 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Zobrazit aktuální dokumenty na úřední desce