Horní Čermná Horní Čermná

Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
13.02.2018 13.02.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018+závazné ukazatele pro rok 2018
25.01.2018 14.02.2018 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106 /1999 Sb.
24.01.2018 01.02.2018 Jednání ZO dne 31.1.2018 - Pozvánka
15.01.2018 27.01.2018 Informace voličům o době a místě konání 2.kola volby prezidenta ČR ve dnech 26. a 27.ledna 2018
28.12.2017 16.01.2018 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
14.12.2017 29.12.2017 Rozpočtové opatření č.8 na rok 2017
13.12.2017 12.01.2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta
07.12.2017 31.01.2018 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
06.12.2017 22.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na roky 2018 – 2021.
06.12.2017 13.12.2017 Pozvánka na jednání ZO dne 13.12.2017
30.11.2017 14.01.2018 Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Horní Čermná
29.11.2017 14.12.2017 Jednání zastupitelstva obce 6.12.2017 se RUŠÍ
27.11.2017 14.12.2017 Návrh rozpočtového provizoria obce na rok 2018
15.11.2017 30.11.2017 Pozvánka na jednání ZO 22.11.2017
15.11.2017 15.11.2017 Pozvánka na jednání ZO 22.11.2017
08.11.2017 31.12.2017 Dobrovolný svazek obcí MSL - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření svazku č.2/2017
08.11.2017 23.11.2017 Opatření obecné povahy
23.10.2017 13.12.2017 Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (3. kolo)
10.10.2017 25.10.2017 Schválená rozpočtová změna č.1 2017_DSOPBH
09.10.2017 24.10.2017 Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami - veřejná vyhláška
26.09.2017 21.10.2017 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20.09.2017 29.09.2017 Pozvánka na jednání ZO dne 27.09.2017
19.09.2017 04.10.2017 Oznámení o svolání 1.zasedání okrskové volební komise obce H.Čermná
18.09.2017 15.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2017 03.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
14.09.2017 14.10.2017 Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška
29.08.2017 21.10.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Horní Čermná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.a 21.října 2017
18.08.2017 04.09.2017 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17.08.2017 01.09.2017 Záměr obce na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp.276
25.07.2017 26.08.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
25.07.2017 25.07.2017 8-147 Obecné obeslání (Obeslání)
21.07.2017 07.08.2017 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.07.2017 04.08.2017 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13.07.2017 28.07.2017 Silné sucho 2017 - ORP Lanškroun - odvolání
27.06.2017 13.07.2017 Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
15.06.2017 30.06.2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
12.06.2017 28.06.2017 Pozvánka na jednání ZO dne 28.6.2017
07.06.2017 23.06.2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2017 - stanovení část společného školského obvodu ZŠ
06.06.2017 22.06.2017 Záměr obce - prodej pozemku ppč.3943/2 v kú Horní Čermná
01.06.2017 26.06.2017 Oznámení o výběrovém řízení č.HUO/011/2017,HUO/012/2017,HUO/013/2017
31.05.2017 30.06.2017 Oznámení o návrhu závěrečného účtu 2016 DSOPBH
29.05.2017 13.06.2017 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
19.05.2017 12.07.2017 [20#9275626#CA38] Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo)
15.05.2017 30.05.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 22.5.2017
15.05.2017 30.05.2017 Oznámení o aplikaci postřiku na porosty maku v kú Nepomuky
03.05.2017 17.05.2017 Záměr obce - pronajmout zasedací místnost v budově OÚ - Spolku přátel Rixdorfu
28.04.2017 10.06.2017 Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2016
28.04.2017 15.05.2017 Usnesení - lhůta kvydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust.§11 ods.8
27.04.2017 30.05.2017 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
20.04.2017 09.05.2017 Záměr obce - prodat část pozemku ppč.3942/12 v kú Horní Čermná
11.04.2017 27.04.2017 Jednání zastupitelstva obce 19.4.2017 - pozvánka
15.03.2017 01.04.2017 Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2017
13.03.2017 31.12.2017 Rozpočtový výhled DSOPBH na roky 2016 - 2019
21.02.2017 28.11.2017 Rozpočtový výhled obce Horní Čermná na roky 2018 - 2019
14.02.2017 07.09.2017 Seznam nemovitostí s neostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 1.2.2017
09.02.2017 23.02.2017 Záměr obce - prodat část pozemku ppč.422/2 v kú Nepomuky
08.02.2017 04.03.2017 sčítání zvěře 2017
08.02.2017 23.02.2017 Výroční zpráva obce za rok 2016 poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
31.01.2017 08.02.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 8.2.2017
24.01.2017 08.02.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2017
19.01.2017 06.02.2017 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na rok 2017
17.01.2017 26.01.2017 Jednání zastupitelstva obce 25.1.2017 - pozvánka
16.01.2017 01.02.2017 vyvěšení veřejné vyhlášky s opravou opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný post
11.01.2017 27.01.2017 kanalizace - Obec Horní Čermná, Horní Čermná (Horní Čermná, Nepomuky) - rozhodnutí
10.01.2017 15.02.2017 [20#8724003#E3E0] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba, Exekuční příkaz NV
28.12.2016 13.01.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí - kormorán velký
28.12.2016 28.12.2016 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro u
22.12.2016 06.01.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
08.12.2016 23.12.2016 Sucho - Odvolání sucha
06.12.2016 15.12.2016 Pozvánka na jednání ZO
29.11.2016 15.12.2016 kanalizace - Obec Horní Čermná, Horní Čermná (Horní Čermná, Nepomuky) - oznámení změny
18.11.2016 13.12.2016 Záměr obce - pronajmutí části kanalizace
07.11.2016 31.01.2017 111EX 6971/12-56 dražební vyhláška,57 prův.d.
03.11.2016 21.11.2016 Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku - odpady
02.11.2016 02.01.2017 Nabídka pozemku k pronájmu v k.ú.Nepomuky
25.10.2016 03.11.2016 Jednání zastupitelstva obce 2.11.2016 - pozvánka
22.09.2016 22.09.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace SH ČMS-SDH HČ 2
22.09.2016 22.09.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace SH ČMS-SDH HČ 1
21.09.2016 16.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitestva kraje a voleb do Senátu ČR
20.09.2016 14.02.2017 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - obec Horní Čermná
20.09.2016 06.10.2016 Stavební povolení - Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná
13.09.2016 21.09.2016 Pozvánka - ZO září 2016
07.09.2016 15.11.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
02.09.2016 16.12.2016 Informace o vyhlášení 2. výzvy kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
01.09.2016 08.12.2016 Sucho - Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
22.08.2016 07.10.2016 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci
15.08.2016 01.09.2016 Opatření obecné povahy - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun
15.08.2016 31.08.2016 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná"
12.08.2016 29.08.2016 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - domovní vegetační ČOV HČ NávÚzRZjŘHČČOVkRD34p237_1MiJ
12.08.2016 01.09.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pouť 11.9.2016
12.08.2016 12.08.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11.08.2016 29.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Horní Čermná a části k.ú.Nepomuky
09.08.2016 29.08.2016 Výběrové řízení - HUO/103/2016 - 1. kolo - k. ú. Dolní Čermná - města, obce
05.08.2016 22.08.2016 Kormorán velký - opatření obecné povahy podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. pro Pardubický kra
03.08.2016 30.09.2016 nabídka nepronajatého majetku
25.07.2016 10.08.2016 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
17.06.2016 03.07.2016 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Hejlův mlýn
10.06.2016 27.06.2016 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
07.06.2016 21.06.2016 Jednání zastupitelstva obce - pozvánka
30.05.2016 15.06.2016 Závěrečný účet DSO Pod Bukovou horou za rok 2015
27.05.2016 12.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
16.05.2016 31.05.2016 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06.05.2016 25.05.2016 Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
04.05.2016 30.07.2016 Nabídka pozemků k pronájmu
02.05.2016 17.05.2016 OznámeníUzavřeníVPSHČCHod179ZŠOÚSU/36/2016/325/P
02.05.2016 02.06.2016 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015
28.04.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu seznamu k nahlédnutí
26.04.2016 27.05.2016 KoPU Horní Čermná - OZNÁMENÍ o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v kú Horní Čermná a části kú Nepomuky
25.04.2016 11.05.2016 Závěrečný účet DSO MSL za rok 2015
25.04.2016 11.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu agendy-místní komunikace
20.04.2016 07.05.2016 Horní Čermná - Výstavba chodníku od Obecního úřadu k Základní škole
12.04.2016 25.04.2016 pozvánka na jednání zastupitelstva - duben 2016
08.04.2016 29.04.2016 Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2016
05.04.2016 27.04.2016 KoPU Nepomuky - Oznámení o zahájení
04.04.2016 20.04.2016 Veřejná vyhláška možnosti převzít písemnost A.Popov
01.04.2016 20.04.2016 Závěrečný účet obce za rok 2015
31.03.2016 18.04.2016 Záměr obce - pronajmutí pozemku p.p.č.734/21 v kú Horní Čermná Komunálním službám a.s., Horní Čermná
09.03.2016 25.03.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - zrušení trvalého pobytu MUDr.A. Popov
03.03.2016 03.06.2016 Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktuální seznam k 1.2.2016
24.02.2016 11.03.2016 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na rok 2016
16.02.2016 25.02.2016 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 24.2.2016
03.02.2016 25.02.2016 Návrh rozpočtu obce na rok 2016
03.02.2016 18.02.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
03.02.2016 18.02.2016 Sčítání zvěře
14.01.2016 29.01.2016 Výroční zpráva Obce Horní Čermná poskytování informací dle §18 zákona č.106 /1999 Sb.
13.01.2016 28.01.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
12.01.2016 27.01.2016 Záměr obce na poskytnutí výpůjčky DSPBH - část kanalizace v majetku obce
25.12.2015 22.01.2016 Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami a odvolání zákazu nakládání s povrchovými vo
22.12.2015 06.01.2016 Veřejná vyhláška - Odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami
17.12.2015 04.01.2016 Obecně zavázná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku ze psů
17.12.2015 04.01.2016 Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za komunální odpad
17.12.2015 01.01.2016 Záměr obce na prodej pozemku č_4026_3 L_Duškovi
17.12.2015 01.01.2016 Záměr obce na pronájem kanceláře
08.12.2015 03.03.2016 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Zobrazit aktuální dokumenty na úřední desce