ࡱ> RUQj?bjbjVV4P<<l$0$mV9Upk0f :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 26.08. 2011 . 1 Rada obce Horn ermn rozhodla, ~e otevYen oblek snabdkami ohledn vyhlaenho vbrovho Yzen na realizaci innosti Sprva majetku obce Horn ermn se bude konat dne 08.09.2011 od 7 hod. na Obecnm Yadu vHorn ermn, leny vbrov komise budou Ing. Petr `ilar, Ing. Pavel Suldovsk, Ivana Vrankov, Luboa Marek, Bohuslav Duaek a Toma Duaek stm, ~e uveden vbrov komise zroveH provede vyhodnocen nabdek a vbr nejvhodnjaho uchaze e. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: do 15.09..2011 (zveYejnn vsledko vbrovho Yzen) . 2 Rada obce Horn ermn rozhodla o zYzen vcnho bYemene na pozemcch - pp . 3946 a parcele ZE 734/1 (PK) vk. . Horn ermn ve prospch oprvnnho zvcnho bYemene spole nosti EZ Distribuce, a. s., D n IV. Podmokly, Teplick 874/8, I O 24729035 vsouvislosti sakc ulo~en energetickho zaYzen distribu n soustavy IV-12-2002143, Horn ermn, 10 RD kNN a schvaluje nvrh smlouvy o zYzen vcnho bYemene dle pYlohy. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 10.09.2011) . 3 Rada obce Horn vzala na vdom informace starosty o jednn ohledn odkoupen domu p. 270 na stp . 627 vk. . Horn ermn do vlastnictv obce smajitelem pYedmtn nemovitosti p. Josefem Vvrou, Bstovice a ukld starostovi vtomto jednn pokra ovat. Zodpovd: starosta Termn: 30.09.2011 . 4 Rada obce Horn ermn bere na vdom obsah kupn smlouvy o pYevodu 2 kuso socilnch bunk uzavranou se spole nost VCES a. s., Praha 9, Na Harf 337/3, I O 267 46573. . 5 Rada obce Horn ermn schvaluje nvrh smlouvy o dlo sIng. Cyrilem Mikyakou Atelier ~ivotnho prostYed, Roztoky u Prahy, Braunerova 1681, I O 45840971, na vypracovn projektov dokumentace akce Sbrn dvor Horn ermn . Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: do 20.09.2011 (podpis smlouvy, podklady) . 6 Rada obce Horn ermn povYuje vbrem mstnch poplatko ve smyslu obecn zvazn vyhlaky obce Horn ermn . 1/2003 o mstnch poplatcch na akci Poutn slavnost na Marinsk hoYe konan ve dnech 10.09 a 11.09.2011 leny zastupitelstva obce Martina Balcara a Tomae Duaka. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 05.09.2011 (oznmen usnesen) . 7 Rada obce Horn ermn souhlas sinstalovnm nov autobusov ekrny na autobusov zastvce Horn ermn kYi~ovatka Marinsk hora a ukld mstostarostovi zajistit poptvkov Yzen a objednvku. Zodpovd: mstostarosta, Vgnerov Termn: do 31.10.20 ~ ҵsaO?2h36CJOJQJaJhW3hW36CJOJQJaJ"hW3hW356CJOJQJaJ"hW3hj556CJOJQJaJhj556CJOJQJaJ"hV#dhj556CJOJQJaJh_56CJOJQJaJ"hj5hj556CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJh@J $da$gdp $da$gd{ $da$gd_ $da$gd @ B J ~ ȶȖygWG:Ghh~6CJOJQJaJhGhG6CJOJQJaJhGh_6CJOJQJaJ"hGh_56CJOJQJaJhGh6#6CJOJQJaJh}6CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJhW3hj56CJOJQJaJ"hW3hj556CJOJQJaJh_6CJOJQJaJhT)6CJOJQJaJh36CJOJQJaJhW3hW36CJOJQJaJ `b txz"򶩚n_R@R"hQxhQx56CJOJQJaJhQx6CJOJQJaJhQx56CJOJQJaJ"hV#dh d56CJOJQJaJh d6CJOJQJaJh}6CJOJQJaJh_56CJOJQJaJhp6CJOJQJaJhGh_6CJOJQJaJ"hphh~56CJOJQJaJh|6CJOJQJaJhh~6CJOJQJaJhG6CJOJQJaJ"&*,8:<>JvȻ|m^QB5h@6CJOJQJaJh_a56CJOJQJaJhvQ6CJOJQJaJhvQ56CJOJQJaJh@56CJOJQJaJ"h@h d56CJOJQJaJh d6CJOJQJaJh^:Oh d6CJOJQJaJh^:Oh^:O6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhx`F6CJOJQJaJhQxhQx6CJOJQJaJhQx6CJOJQJaJh;6CJOJQJaJ(*4l...b0d0 $da$gd $da$gdR`_ $da$gd_a $da$gdjO $da$gd{~&(*4`նsfYG"hV#dh+aI56CJOJQJaJh{6CJOJQJaJhx`F6CJOJQJaJh_6CJOJQJaJhjO6CJOJQJaJhMS[6CJOJQJaJhq 6CJOJQJaJhq 56CJOJQJaJ"h, h|956CJOJQJaJhSF6CJOJQJaJh|96CJOJQJaJh@hP6CJOJQJaJhvQ6CJOJQJaJ`dt(dfhjl$6⹬ȬȬȠygXKh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJ"hV#dh56CJOJQJaJh* 6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhb6CJOJQJaJh{CJOJQJaJhjO6CJOJQJaJhfuh{CJOJQJaJh"g56CJOJQJaJhR`_6CJOJQJaJhR`_56CJOJQJaJh+aI56CJOJQJaJ.......>.@.\.^.j.l....P/t/~//////`0b0d0j0ﳤ{{n^Qhr6CJOJQJaJhJ8hb6CJOJQJaJh#q6CJOJQJaJh|R6CJOJQJaJhMS[6CJOJQJaJhg)56CJOJQJaJhw(56CJOJQJaJ"hV#dh56CJOJQJaJh56CJOJQJaJhCJOJQJaJUh6CJOJQJaJhh6CJOJQJaJ11 . 8 Rada obce Horn ermn bere na vdom ~dost Ministerstva akolstv, mlde~e a tlovchovy R o umo~nn mezinrodnho vzkumu vdomost a dovednost dosplch (v rmci programu PIAAC), kter bude probhat od zY 2011 do bYezna 2012 vobci Horn ermn a proti provdnmu prozkumu nem nmitek. . 9 Rada obce Horn ermn povYuje lenku rady obce Ivanu Vrankovou osobou zodpovdnou za jednn se akolskmi zaYzenmi. . 10 Rada obce Horn ermn se seznmila se zpisem komise majetkov a bytov ze dne 24.08.2011. . 11 Rada obce Horn ermn bere na vdom ~dost odeslanou na Yad prce R, kontaktn pracoviat st nad Orlic, o prodlou~en Dohod o vytvoYen pracovnch pYle~itost vrmci VPP a poskytnut pYspvku, spolufinancovanho ze sttnho rozpo tu a Evropskho socilnho fondu . UOA - VL - 46/2011, . UOA - VL - 11/2011 a . UOA - VL 27/2011 do 30.11.2011. Zodpovd: starosta, Hajzlerov Termn: do 30.11.2011 . 12 Rada obce Horn ermn schvaluje ast starosty na seminYi Realizovn projekto a vyu~vn dotac obcemi a mikroregiony konanm vobci ep. Zodpovd: starosta, Hajzlerov Termn: do 10.09.2011 . 13 Rada obce Horn ermn projednala ~dosti Yeditelky MateYsk akoly Horn ermn ze dne 26.08.2011 a a) rozhodla ~dosti j. H / 348/2011 o navaen rozpo tu MateYsk akoly na mzdov nklady u itelek vsouvislosti s przdninovm provozem nevyhovt stm, ~e mzdov prostYedky pro vae uveden el budou erpny zprovoznch prostYedko poskytnutch MateYsk akole zYizovatelem, b) schvaluje ~dost j. H /349/2011 o rozpuatn rezervnho fondu a jeho pou~it tak, jak je uvedeno v~dosti. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: do 15.09..2011 (oznmen usnesen) . 14 Rada obce Horn ermn rozhodla 1 ks akcie ( . 041 znjc na jmno) akciov spole nosti MO PARTNER a. s., Hodolansk 413/32, Olomouc, I O 25860631, panu Josefu `ustrovi nepYevdt. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: do 10.09..2011 (oznmen usnesen) Ing. Petr `ilar, v. r. Ing. Pavel Suldovsk,v .r. starosta mstostarosta j0l0n000\1^1`1j1n1111&2(2*2024262ķķĕwj[NAAhHj? $da$gd $da$gd(h $da$gd^;";8;;;;;;;;;========= >">F>ŸŦҊzj^R^F^:^hDkCJOJQJaJh CJOJQJaJhJCJOJQJaJhCJOJQJaJh=6ho6CJOJQJaJh|<h|<6CJOJQJaJh|<6CJOJQJaJhc(56CJOJQJaJ"hGhx`&56CJOJQJaJh-6CJOJQJaJhx`&6CJOJQJaJh(h6CJOJQJaJh`wRh(h6CJOJQJaJh`wRhJ6CJOJQJaJF>T>>>>>>>j?h CJOJQJaJhCJOJQJaJhJCJOJQJaJ21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr P `j0625V7;F>j? "#$&'d0(7j?!%8@0( B S ?17afs|9Bn w 3?ku "$<F7@CE?J KV]g%mwlv  { 3H1GVUVmo 7  ?@AFHJUV~#*@FPThksr$|u-_ * 0< @+ , (hK8\-3w( KA:BObo-!6#x`&c(T)DI*u* -^1y62j5L5"g5*[8s:Jx<|<Fx`F+aIJjO^:OiPvQ`wR|RqBTjrVMS[$7\_)_?@BCDEFGHJKLMNOPSTWRoot Entry FEV@Data )1Table1WordDocument 4PSummaryInformation(ADocumentSummaryInformation8IMsoDataStorep5XHOBC5RZA==2pItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q