ࡱ> WZV<:bjbjVV4F<< KKKKK____D$_-%-'-'-'-'-'-'-$v/2VK-9KK-KK-KK%-%-#h$_l*$--0-$n2n2 $n2K$8K-K--n2 :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 06.02.2012 . 1 Rada obce Horn ermn schvaluje pYijet daru movitch vc (po ta ov techniky) a uzavYen darovac smlouvy mezi drcem - Pardubickm krajem, se sdlem Komenskho nmst 125, Pardubice, I O 70892822 a obdarovanm Obc Horn ermn dle nvrhu v pYloze. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn:20.02.2012 . 2 Rada obce Horn ermn projednala ~dost Ing. Vladislava Vernera GUVEX, Svobody 246, Lanakroun, ze dne 25.01.2012 o stanovisko obce kpYedlo~enmu projektu v p. 189 bval sprvn budova JZD Horn ermn na rekonstrukci jeho pYzem pro 7 pe ovatelskch byto B.J. 7 PB P B Horn ermn , ktomuto projektu vyslovuje zamtav stanovisko a ukld starostovi zaslat ~adateli vyjdYen dle nvrhu v pYloze. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn:13.02.2012 . 3 Rada obce Horn ermn projednala ~dost mana~erky veletrho Omnis Olomouc, a. s. Horn ln 1310/10a, Olomouc o bezplatn vyvaen plakto na 8. ro nk vstavy Stavme, bydlme na sloupy veYejnho osvtlen, kter jsou vmajetku obce Horn ermn, a rozhodla povolit vyvaen plakto za platu 10,- K /1 ks. Zodpovd: Vgnerov Termn: 20.02.2012 . 4 Rada obce Horn ermn schvaluje cenu drkovch bal ku pYedvanch ob anom u pYle~itosti ~ivotnch vro zstupci eskho ervenho kY~e Horn ermn ve vai 150,- K /osobu. Zodpovd: Hajzlerov Termn: prob~n . 5 Rada obce Horn ermn projednala za astni pYedsedy kulturn komise problematiku poYdn kulturnch akc vobci, souhlas stm, aby zatitu nad kulturou vobci pYevzalo ob ansk sdru~en a povYuje pYedsedu komise kulturn Ing. Vladimra Hejla, aby provYil zakladatelsk dokumenty Spolku rodko a pYtel obce Horn ermn a ve spoluprci se zamstnanci obecnho Yadu pYipravil aktualizaci tchto dokumento a zajistil registraci vae uvedenho spolku ve smyslu zkona . 83/1990 Sb. o sdru~ovn ob ano, vplatnm znn. Zodpovd: Vladimr Hejl, Vgnerov Termn: 31.05.2012 . 6 Rada obce Horn ermn projednala nabdku spole nosti ATLAS software a. s., Holandsk 1, Brno, ohledn software pro legislativu CODEXIS ONLINE a rozhodla pYedlo~enou nabdku nepYijmat a pYedmtn software nepoYizovat. Zodpovd: Vgnerov Termn: 09.02.2012 . 7 Rada obce Horn ermn projednala zmr vyhlsit konkurs na pracovn msto Yeditele/Yeditelky Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 128, I O 70990221, a ukld |~ H N R b Ÿҫқzh[hzK[K[K[<hjf6CJOJQJ\aJh'hjf6CJOJQJaJhjf6CJOJQJaJ"hhjf56CJOJQJaJhjf56CJOJQJaJ"hj5hjf56CJOJQJaJhihlhjf6CJOJQJaJh785CJ OJQJaJ hnf5CJ OJQJaJ h ?5CJ OJQJaJ hLf5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ$OJQJaJ$  ( jJtBdf $ $a$gdjf $a$gdjf $da$gd_ $da$gdr'    ( l hj .óm[Lhjf56CJOJQJaJ"hfhjf56CJOJQJaJ"hRhjf56CJOJQJaJhRhjf6CJOJQJaJ"hq,hjf56CJOJQJaJ"huZhjf56CJOJQJaJh'hjf6CJOJQJaJhjf6CJOJQJ\aJhl,hjf6CJOJQJaJhjf6CJOJQJaJhuZhjf6CJOJQJaJHJ0,BRbdfn៏pp``QAhpb?hjf6CJOJQJaJhl,hjfCJOJQJaJhl,hjf6CJOJQJaJh'<hjf6CJOJQJaJhjf56CJOJQJaJhNUhjf6CJOJQJaJ"hNUhjf56CJOJQJaJhhjf6CJOJQJaJ *hjf56CJOJQJaJh hjf6CJOJQJaJhjf6CJOJQJaJ"hfhjf56CJOJQJaJfr*,8,N,t,v,,/////0f1222 $da$gdjf $a$gdjfnrZj H`Bͽ~iWGh/{3hjf6CJOJQJaJ"hYhjf56CJOJQJaJ(hQDhjf6B*CJOJQJaJphhYhjf6CJOJQJaJhl,hjf6CJOJQJaJ"h^V;hjf56CJOJQJaJhjf6CJOJQJaJh^V;hjf6CJOJQJaJhjf56CJOJQJaJ"hvhjf56CJOJQJaJ"hjf6B*CJOJQJaJphBRT(*,68|²²ҢjXKKKKKKh 6CJOJQJaJ"hjfhjf56CJOJQJaJ(hjfhjf6B*CJOJQJaJphhjfhjf6CJOJQJaJ% *hYhjf56CJOJQJaJ *hjf56CJOJQJaJhYhjf6CJOJQJaJh/thjf6CJOJQJaJhjf6CJOJQJaJhjf56CJOJQJaJ"hfihjf56CJOJQJaJ pYipravit do pYatho jednn rady obce nvrh usnesen o vyhlaen konkursu a text veYejnho oznmen konkursu podle zkona . 561/2004 Sb. akolsk zkon, vplatnm znn a vyhlaky . 54/2005 Sb., o nle~itostech konkursnho Yzen a konkursnch komisch. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 20.02.2012 . 8 Rada obce Horn ermn se seznmila se zpracovanmi dokumenty pasportizace bytovch a nebytovch prostor vmajetku obce, kter pYedala Sprva budov }amberk s. r .o., se sdlem }amberk, Klostermannova 990, I O 252 8009, projednala ~dost uveden spole nosti o zaplacen vceprac pYi provdn zakzky a ukld starostovi informovat o stanovisku rady jednatele uveden spole nosti. Zodpovd: starosta, Termn: 29.02.2012 . 9 Rada obce Horn ermn rozhodla zveYejnit mysl obce pronajmout tyto nemovitosti vmajetku obce: a) arel koupaliat stavebn parcelu . 737, pozemkovou parcelu . 734/4 - ost. plocha (sportoviat a rekrea n plocha) a pozemkovou parcelu . 734/10 ost. plocha (sportoviat a rekrea n plocha), vae vk. . Horn ermn se vaemi sou stmi a pYsluaenstvm b) objekt Kulturn dom Nepomuky p. 27 na stavebn parcele . 261 a stavebn parcelu . 261 vk. . Nepomuky Zodpovd: Vgnerov (zajiatn zveYejnn) Termn: 24.02.2012 . 10 Rada obce Horn ermn rozhodla vyhlsit vbrov Yzen na pracovn pozici technicko-administrativn pracovnk (pracovnice) spole nosti Komunln slu~by ermn, a. s. a Obce Horn ermn pro sprvu bytovho a nebytovho majetku obce a zajiaeovn komunlnch slu~eb pro obec, v etn vaech souvisejcch administrativnch innost . Zodpovd: Vgnerov (zajiatn zveYejnn) Termn: 17.02.2012 Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta Jednn rady obce: 20.02.2012, 08.03.2012 (zmna) Jednn zastupitelstva obce: 08.03.2012 (zmna) ***** ,,r,t,v,,,,/////////0D0J0vffTDhL-chjf6CJOJQJaJ"hr'hjf56CJOJQJaJhO9hjf6CJOJQJaJhjfCJOJQJaJhjf56CJOJQJaJ"hHhjf56CJOJQJaJhHhjf6CJOJQJaJhjf6CJOJQJaJhl,hjfCJOJQJaJh 6CJOJQJaJhjfhjf6CJOJQJaJU"hjfhjf56CJOJQJaJJ0L0X00022333424F4H4J4\4^4`4n445h555557 77ը}k}}^}Oh$7hjfCJOJQJaJhC#6CJOJQJaJ"h hjf56CJOJQJaJh hjf6CJOJQJaJhjfCJOJQJaJhYhjfCJOJQJaJhYhjf6CJOJQJaJhr0hjf6CJOJQJaJhf6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJhL-chjf6CJOJQJaJhjf6CJOJQJaJ23364^4`4n47j777777778h9j9l9n9p9r9t99:: $a$gd $da$gdjf $a$gdjf7"7f7z7~77777r9t999999:(:*:8:::<:ƺ||h5$hjfCJOJQJaJhjfB*CJOJQJaJph%hQDhjfB*CJOJQJaJphhfCJOJQJaJhjfCJOJQJaJhYh CJOJQJaJhf6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJhYh 6CJOJQJaJ::<: $a$gdjf21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH \0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr F nBJ07<:!f2::<: "8@0( B S ?46^d $%~!* ?I\i\fo > M  $ qA ?AL x~ 0-mt v.L#- j=;Ty=rC\h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| ^| `OJQJo(hHhL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh.^.`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhn^n`OJQJ^Jo(hHoh>^>`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH.L#-mx~=;=rC*OKQ]cQt!U(3YH$|\!u-7L_x[ * * 0< \ @+ , D_ o xehefiDO9W(hrK8\-3Ffw(fHQR R #kV] +}KA:BOR&,)bo? -!T"ak"Kl"6#C#H$ b$%)%]%&x`&b&j&r'R(c(T)|)DI*u*9+q, -T.*/4/L/d0^112%2y6253P3W3/{34 4j5:5L51X5"g5!?6?6p7pD8@H8*[8:s:7;^V;};l <'<V<Jx<|<=-=*>@>]> ?S&?(?G?vP?pb?e?Dm?BqBCVC?WCYCq DQDCWE|EFFFx`F1G:PGMqGsGb"IDI_I+aIqJJpJ"K+KeKM MXN[N!NjO^:O;OWPiPkPvQ`wR|R<SqBTobT+U3UNU sUjrV\WEXB(YQZL[MS[$7\A\_R _O_)_0_!/Gz\+nb!!#w=TG\fp %c/P\}JBHI Z&l'(RQxE78uo|Y(X%sQ?F{dymp$7;Ug)789_=f%cGv*<]=6uZ4`7+S_b:2N"Yql,.X:y|Rg\vf#q{rAYW| 6(EX`H'c[ g=B_aW3+va#U$.<7ADkgY{ dh~\arq o:GseFXwSR n5o}M1;4`q;YDs-{}w+;DVla,Y37o, k'6`w{?vC9[ SFruc#m )oB+Boo%mtsb^"2J8_LYw5$|9egG ~4n+.3Zor *l/M>r0Ctz @4 hhhh*UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"qsBgGG)=l l !0 2qHX $Puo2!xx Pavel Sokol Pavel Sokol   Oh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol41Microsoft Office Word@@@2>@Їl՜.+,0 hp|   Nzev !"#%&'()*+-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTUXY\Root Entry F`[@Data $1Table,2WordDocument 4FSummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8NMsoDataStorep*{pVFUYYBLQ1ELA==2p*{pItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q