ࡱ> {~z9bjbj4HxxKKKKK____d_Qsrrrrrrr$twVrEKrKK sKKrrZ_4e4'_a>r!s0Qsa.wHw|ee&wK fl rrQsw :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 25.06.2012 . 1 Rada obce Horn ermn bere na vdom - informace starosty vsouvislosti se zmnou ve veden Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, od 01.08.2012 - informaci starosty o asti na jednn kontrolnho vboru dne 11.06.2012 a o pYprav jednacch a organiza nch Ydo vboro zastupitelstva - informace o probhu jednn valn hromady Dobrovolnho svazku obc Pod Bukovou horou dne 22.06.2012 a schvlen vae sto nho pro rok 2012 ve vai 28,25 K - informace o konn valn hromady svazku Lanakrounsko dne 29.06.2012 a o Studii proveditelnosti pYrod blzkch protipovodHovch opatYen Lanakrounsko zpracovvan spole nost EKOTOXA s. r. o. - informaci o konn setkn ermnch v ermn u Hronova dne 07.07.2012 - informaci starosty o jednn na Ministerstvu prce a socilnch vc - informace Tomae Duaka o jednn valn hromady akciov spole nosti MO PARTNER a. s. konan dne 20.06.2012 vHavl kov Brod a o jednnch ohledn prodeje 1 ks akcie ( . 041 znjc na jmno) uveden spole nosti - zaYazen ~dosti o podporu ze SF}P R vrmci Opera nho programu ~ivotn prostYed na projekt Revitalizace zelen hYbitova Horn ermn do zsobnku projekto - dopis Ing. Oskara Bredla zaslan e-mailem dne 13.06.2012 o nabdce vlastnko pozemko zapsanch na listu vlastnictv . 542 pro k. . Nepomuky ohledn prodeje pYedmtnch pozemko obci Horn ermn . 2 Rada obce Horn ermn se seznmila s dopisem zdru~ebnho msta Edertal, kter se tk podkovn za pohostinnost pYi nvatv vkvtnu t. r. a pozvn starostyHorn ermn do Edertalu na podzim 2012, a tuto nvatvu starosty schvaluje. Zodpovd: starosta Termn: 31.10.2012 . 3 Rada obce Horn ermn se seznmila snvrhem zvre nho vy tovn projektu Kanalizace a OV Horn a Doln ermn a doporu uje zastupitelstvu obce pYedlo~en nvrh schvlit. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: nejbli~a termn jednn zastupitelstva . 4 Rada obce Horn ermn doporu uje zastupitelstvu obce Horn ermn schvlit vy lenn stky rovnajc se 10% nklado rozpo tu turistick rozhledny Horn ermn na spolufinancovn, v etn 100 % nezposobilch vdajo projektu, oboj |~` ŸҞґo`QD7h S6CJOJQJaJhI6CJOJQJaJh}[56CJOJQJaJh_56CJOJQJaJ"hj5hj556CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJhJi5CJ OJQJaJ h785CJ OJQJaJ h1Y5CJ OJQJaJ hP 5CJ OJQJaJ h}[5CJ OJQJaJ hLf5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ$OJQJaJ$  H p|$ $da$gd-$ $da$gd-$ $a$gdFN $a$gdFN` h   H L *>Nlnpt *ջջȮȡȔzmz```hc{6CJOJQJaJhn6CJOJQJaJhxK6CJOJQJaJhBT66CJOJQJaJhm6CJOJQJaJhJ6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh3l6CJOJQJaJhI6CJOJQJaJh@Zt6CJOJQJaJh S6CJOJQJaJh Sh S6CJOJQJaJ$*:x,@HJ.02dvxzػ审sa"h~GCh~GC56CJOJQJaJh\ 6CJOJQJaJh~GC56CJOJQJaJ"hvh~GC56CJOJQJaJh6CJOJQJaJh~GC6CJOJQJaJhRW6CJOJQJaJh)PhI6CJOJQJaJhI6CJOJQJaJhc{6CJOJQJaJh6CJOJQJaJ!z|~ &(ŸygXK>hQ6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJ"hvh56CJOJQJaJhu56CJOJQJaJhUhu56CJOJQJaJh Sh S6CJOJQJaJ"h Sh S56CJOJQJaJh@Zt6CJOJQJaJh3l6CJOJQJaJhl,h~GC6CJOJQJaJh~GC6CJOJQJaJh~GChxK6CJOJQJaJ|@~**<+>+@+J+..//&/0$1r1t1~1 dgd-$$ $da$gd-$ $da$gd-$ >@f|Ĵ᧚}m]M;"h9wh}}56CJOJQJaJh9wh6CJOJQJaJh9wh/ 6CJOJQJaJh9whDI6CJOJQJaJh9wh d6CJOJQJaJhU6CJOJQJaJh/ 6CJOJQJaJhFl56CJOJQJaJhthFl56CJOJQJaJhh6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhQ6CJOJQJaJ"hhQ56CJOJQJaJ02~2****:+<+>+@+F+̴reXK;hh|96CJOJQJaJh-$6CJOJQJaJhHS6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh9wh6CJOJQJaJU.h9wh6CJOJPJQJ\aJnHtH.h9whY6CJOJPJQJ\aJnHtH.h9wh6CJOJPJQJ\aJnHtHh9wh6CJOJQJaJ"h9wh56CJOJQJaJ"h9whF=56CJOJQJaJ zrozpo tu obce Horn ermn na projekt Msta pln rozhledo vEuroregionu Glacensis . Zodpovd: starosta Termn: nejbli~a termn jednn zastupitelstva . 5 Rada obce Horn ermn pro ely proveden inventarizace majetku a zvazko pYspvkov organizace Zkladn akola, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn 128, I O 70990221 dle usnesen rady obce . 1 ze dne 11.06.2012 jmenuje inventariza n komisi ve slo~en: Hana Motlov - pYedsedkyn, lenov Ing. Michael Mikula, Ing. JiY Marek, Lubomr Jirsek, Bo~ena Hajzlerov, Ing. Petr Borek, Mgr. Vtzslav Lux. Zodpovd: starosta, Hana Motlov Termn: 31.07.2012 . 6 Rada obce Horn ermn vyhlaauje fotografickou sout~ o historii Horn ermn stm, ~e uzvrka kpYedkldn fotografi do sout~e je dne 31.08.2012 a mezi astnky sout~e bude rozdlena finan n odmna 8.000,- K . Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 16.07.2012 (vyhlaen sout~e) . 7 Rada obce Horn ermn schvaluje pYijet elov neinvesti n dotace zrozpo tovch prostYedko Pardubickho kraje na akci Kanalizace a OV Horn a Doln ermn roky zvru ve vai dle lnku III. Smlouvy o poskytnut dotace vrmci Programu obnovy venkova . O}PZ/12/41340 a uzavYen pYedmtn smlouvy s Pardubickm krajem, se sdlem Komenskho nmst 125, Pardubice, I O 70892822 a ukld starostovi pYedmtnou smlouvu podepsat. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 02.07.2012 . 8 Rada obce Horn ermn schvaluje vy tovn elektYiny ze spole nch prostor v dom p. 80 dle pYlohy. Zodpovd: Hajzlerov Termn: 16.07.2012 . 9 Rada obce Horn ermn schvaluje poskytnut odmny vedouc Obecnho Yadu Horn ermn ve vai dle pYlohy. Zodpovd: Hajzlerov Termn: 16.07.2012 Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta F+H+J+v++,$-&-6--x........// //tgUE8E88hr6CJOJQJaJhp hr6CJOJQJaJ"hB(Yh>56CJOJQJaJhn6CJOJQJaJhnhn6CJOJQJaJhnh>6CJOJQJaJh>56CJOJQJaJhy;6CJOJQJaJhgIh>6CJOJQJaJh>6CJOJQJaJ"hD nh>56CJOJQJaJ%hHS6CJOJPJQJaJnHtHhJ|6CJOJQJaJ/////"/$/&/R/T/h//////0040ƹrbrUH8h-$h:U6CJOJQJaJh:U6CJOJQJaJh7i6CJOJQJaJhy;hy;6CJOJQJaJhy;6CJOJQJaJhy;56CJOJQJaJhT56CJOJQJaJhuj56CJOJQJaJhT6CJOJQJaJhuj6CJOJQJaJh56CJOJQJaJhm)56CJOJQJaJhr6CJOJQJaJhp hr6CJOJQJaJ40<0R0X0t00000000000 141p1r1t1z1|1~113µ¨xkxk^QBQh_56CJOJQJaJh_6CJOJQJaJhT6CJOJQJaJh&6CJOJQJaJhp h&6CJOJQJaJhy;hT6CJOJQJaJhy;hy;6CJOJQJaJh-$6CJOJQJaJh:U6CJOJQJaJhn6CJOJQJaJh-$h:U6CJOJQJaJh-$hn6CJOJQJaJh-$h.6CJOJQJaJ333334>5J5Z5\5b5d5f5555556 6660626ɹyi\i\Oh6CJOJQJaJh's6CJOJQJaJhYh's6CJOJQJaJ"hYh's56CJOJQJaJh's56CJOJQJaJ"hV#dh's56CJOJQJaJhT}6CJOJQJaJh'sh's6CJOJQJaJh:U6CJOJQJaJh_6CJOJQJ\aJh_6CJOJQJaJh\O6CJOJQJaJ~14.5Z5\5f546b6666p7777777789 $da$gd-$2646J6`6p6r6|6666666 7l7n7p77777777ѴĢreUUUHh6CJOJQJaJhYhT}6CJOJQJaJh-$6CJOJQJaJh-$h-$6CJOJQJaJh-$h6CJOJQJaJh-$hT}6CJOJQJaJ"h-$hT}56CJOJQJaJhl,h's6CJOJQJaJhT}6CJOJQJaJh's6CJOJQJaJhuZh's6CJOJQJaJ"h\Oh's56CJOJQJaJ77777777788:8@8J8h8v88888899z9|99¶ζΪ¶heCJOJQJaJh\aCJOJQJaJhDkCJOJQJaJhCJOJQJaJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJhL%ICJOJQJaJh\QCJOJQJaJh;M6CJOJQJaJ21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH \0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr H` *zF+/4032679 "#|~19!8@0( B S ?NZ WXv|- 6 /8g q 3 G _ i r P d y ~"(O'\\~  0  ! 0 1 1 @ M #)*&7U}qXUx~ 0-."f\1+laMcl@\mt vX #82 4*{Y,8i.L#- j490G@{:5|R:c=;Ty=rC\`rYG~^^>`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhT^T`OJQJ^Jo(hHoh$^$`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJo(hHh4^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhR^R`OJQJ^Jo(hHoh"^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH.L#-mx~=;=rCF?_/sL< 4*qp.G@{:|R:m v1+lfcl`rYG hefiDtJH{WO9gIW(hrK8\-3DFYfw(-$fHQR R 7)P#kV]j +}c?ujKA:BOR&,)jRN:Mbo)? p -!5! "T" %"ak"Kl"6#6F#N#H$ b$%)%BZ%]%&x`&b&j&r'R(c(~(T)m)|).*DI*u*++9+Uo+q, -"%.T.#u.*/4/L/d0^1"112%2y62[72du253P3W3f3'i3/{34 4j5#5:5;5L51X5"g5Fl5q5u5!?6?6BT6*7p7pD8@H8*[8!A9:e:s:/;7;^V;y;};l <'<V<Jx<|< ==-=F=*>0:>@>A>]>S&?(?G?vP?V]?pb?e?Dm??BY+BMB7gBpBqBC~GCVC?WCYCq DQDCWE|EFFFx`F7zF1G:PGMqGsGHaHIb"IL%I5IDI_I+aIJqJJpJ"K+Kg9KXKeK"eLM M1qMFNXN[N!NjO+O^:O;O\OFP4PWPiPkP\QvQ`wR|R<S S -SHSRSnStS|SqBTobT U+U3UNU sU ~U?VjrVRW\WEXv2XB(YQZ9^ZbcZ{[8[L[MS[}[$7\A\z\I]|c]o]_R _O_)_0_khmv*AHRMl_v] .;M)(:}><!/G#z\+nb!!#w=TG\fp %&c/P\_}.[J\ "BHI's Z&lP '(RUQxE78uo|Y(;M"X%s?yG#Q?FIQ{7*dymp$7;U1Yg)789ZR~S_=%cG&?v*< 4.1TY],r=6uZ4`A7+FBS_b:2N"Yql,.X:y|R`Yg\vf#q{r@,8AYW| 6(2EX`H'c[ g:U=B_aW3+va#U$.M7fG<7ADk-gY b{ dh~`pNFA[E\arq 0CAco:GxKNs:eFXwo STc{R n5o}M1;z^#4`qb4;YDs-{}w@+;DVla,Y37e0Do,5k'06`w{?vC9[zQe SFrLuc`#8LmS #d$3V<H )Vo1-CB+<F!6Boo%sJ3lmtsbU^"2J8_LYw5$|9egoG ~4@jn+.3Znp}@&or *l_/M >r0Ctz@| | x&&| | @ppppp*UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"qIfR ':, gjCjC!20 2qHP $Puo2!xx Pavel Sokol Pavel Sokol|            Oh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol21Microsoft Office Word@_@ iv@:kU@|3'jC՜.+,0 hp|  Nzev !"#$&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqstuvwxy|}Root Entry F4'@Data %1Table-qxWordDocument 4HSummaryInformation(jDocumentSummaryInformation8rMsoDataStoreP4'4'G1MHDNVAUFQ==2P4'4'Item PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q