ࡱ> 796bjbj4 xxJ) 055555444$<>-44444>55k4R5545 Ǖ["0\4444444>>4444444444444444 : V~en spoluob an, na zklad evidence nemovitost vHorn ermn, kter je technicky mo~n napojit na novou kanalizaci zakon enou centrln istrnou odpadnch vod v Doln ermn bylo zjiatno, ~e jste vlastnkem stavebnho pozemku nebo stavby, na kterm vznikaj nebo mohou vznikat odpadn vody a doposud nejste na tuto novou kanalizaci napojeni. Mo~nost napojit se na novou kanalizaci byla ji~ od 1. a 2. tvrtlet roku 2011, kdy byl zahjen zkuaebn provoz kanalizace a centrln istrny odpadnch vod. Pokud vznikl na vaa stran finan n problm snapojenm, tak mme za to, ~e jste byli schopni jej bhem vce ne~ jednoho roku vyYeait. Tak pokud vznikl nkde njak technick problm, bylo na jeho vyYeaen dost asu. Jako starosta obce vs zroveH upozorHuji na to, ~e vsou asn dob poruaujete nejen zkon . 254/2001 Sb., o vodch, ale i zkon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacch a zobou tchto zkono vyplvaj jasn sankce vsouvislosti ignorovnm mo~nosti napojen se na nov vybudovanou veYejnou kanalizaci obce zakon enou centrln istrnou odpadnch vod. O vaech tchto rizicch jste byli v as informovni prostYednictvm Horno ermenskho zpravodaje vprobhu roku. Vyzvm vs , T  V DFR`b|óóóóscsSsSSQUh0B*CJOJQJaJphhT\B*CJOJQJaJphhcp1B*CJOJQJaJphhSB*CJOJQJaJphhJVB*CJOJQJaJphhbsB*CJOJQJaJphh1B*CJOJQJaJph%h1h1B*CJOJQJaJphhbsCJOJQJaJh1h1CJOJQJaJh1h-CJOJQJaJ, bt $da$gd1$: $`a$gdT\ $`a$gdJV$a$gd1 proto, pokud jste tak doposud neu inili, abyste napojili objekt ve vaaem vlastnictv na novou kanalizaci zakon enou centrln istrnou odpadnch vod, a to nejpozdji do konce ervna 2012. Pokud bude vprobhu ervence a srpna 2012 zjiatno, ~e jste tak neu inili, bude pYistoupeno krznjam opatYenm, kde prvnm krokem bude zveYejnn vaaeho jmna vHorno ermenskm zpravodaji sinformac o nenapojen vaaeho objektu na novou kanalizaci. Vyrovnn se stm, ~e nkteY odpovdn spoluob an se napojili ji~ vdubnu loHskho roku a pomohli tak zprovoznit centrln istrnu odpadnch vod a mus tedy ji~ rok platit sto n, nechvm na vaaem svdom. VpYpad vaa snahy vybudovat kanaliza n pYpojku a napojit se na novou kanalizaci kontaktujete pana Luboae Marka, tel.: 737421085, nedoalo tedy kzmn oproti dajom vminulch dopisech. Spozdravem Petr `ilar starosta obce 4rt>F\`r~Լ԰ԤԤh1h-CJOJQJaJhXCJOJQJaJhT\CJOJQJaJh1$:CJOJQJaJh0CJOJQJaJhsCJOJQJaJhCJOJQJaJh1hCJOJQJaJhB*CJOJQJaJph#21h:p_4. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N _4Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr J   \(# AA@0(  B S  ?>D /*/LLNLcp1_41$:5OJVJW-H0T\%SbsX1sJL@ 8(J`` `UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @CalibriACambria Math"14433!0FF2HP  $P-2!xxgenkaHugoOh+'0 px  genkaNormalHugo2Microsoft Office Word@@}[@}[3՜.+,0 hp|  F  Nzev  !"#$%'()*+,-/0123458Root Entry F1Ǖ[:Data 1TableWordDocument4 SummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.CompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q