ࡱ> ILH~2bjbjVV4@<<Ti0```$iV$-`````$Q``0}VMBg0<```````$$```````````````` :U SN E SE N zastupitelstva obce Horn ermn pYijat na jednn dne 19.09.2011 . 1 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom informace finan nho vboru o finan nm hospodaYen obce. .2 Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zveYejnit zmr obce prodeje pozemkov parcely . 4070, nov zamYen pozemkov parcely . 1703/2 a nov zamYen stavebn parcely . 243/2 (geometrickm plnem . 446-60/2011) budouc kupn smlouvou man~elom Sergeji a Mart Langrovm, Horn ermn p. 228, pYi respektovn podmnek doporu ench komis majetkovou a bytovou ze dne 27.06.2011. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 30.09.2011 . 3 Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zveYejnit zmr smny pozemko sti parcely zjednoduaen evidence . 3905/1 (PK) vk. . Horn ermn (v sti obce Bje) zvlastnictv obce Horn ermn do vlastnictv Ing. JiYho Hejla, Horn ermn p. 153 a sti, pYpadn cel parcely zjednoduaen evidence . 3912/1 vk. . Horn ermn (cesta u objektu p. 189 Vojtchovo ) z vlastnictv Ing. JiYho Hejla, Horn ermn p. 153 do vlastnictv obce Horn ermn. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 30.09.2011 . 4 Zastupitelstvo obce Horn ermn projednalo zmr splynut pYspvkovch organizac zYzench obc - Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 128, I O 70990221, MateYsk akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 95, I O 70990204 a `koln jdelny, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 95, I O 70990212 a rozhodlo pYeruait projednvn zmru splynut uvedench pYspvkovch organizac do pYatho jednn zastupitelstva obce a jednat o tto problematice se zstupcemodboru akolstv, kultury a tlovchovy Krajskho Yadu Pardubickho kraje a Yeditelkami pYspvkovch organizac. Zodpovd: starosta Termn: do 24.10.2011 . 5 Zastupitelstvo obce Horn ermn projednalo nvrh Pravidel pro rozdlovn finan nch prostYedko na podporu rozvoje sportovnch a <d ²˜ˆvfTG7h$h6CJOJQJaJh$6CJOJQJaJ"h$h$56CJOJQJaJhi6h6CJOJQJaJ"hi6h56CJOJQJaJhihlhihl6CJOJQJaJh$5CJ OJQJaJ hCXB5CJ OJQJaJ hkhk5CJ OJQJaJ hkhz5CJ OJQJaJ h#x5CJ OJQJaJ hkhz5CJ$OJQJaJ$hkhk5CJ$OJQJaJ$ Rz $a$gd.] $a$gde" $a$gd-NA $a$gd< $a$gd$a$gdgdihl $a$gdk  D F t оxk^Q?"hLh\?56CJOJQJaJh-NA6CJOJQJaJh<6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhe6CJOJQJaJh\?6CJOJQJaJhs!6CJOJQJaJhs!56CJOJQJaJhi6hs!6CJOJQJaJ"hi6hs!56CJOJQJaJ"hLhs!56CJOJQJaJh$6CJOJQJaJhh6CJOJQJaJ < P p HJt,"6D\ŶũũũũũҜxi\Lhaha6CJOJQJaJha6CJOJQJaJha56CJOJQJaJ"hi6ha56CJOJQJaJ"hLha56CJOJQJaJh<6CJOJQJaJh-NA6CJOJQJaJhe56CJOJQJaJhe6CJOJQJaJh\?6CJOJQJaJh\?56CJOJQJaJ"hi6h\?56CJOJQJaJTV .2lhjrvx>@LNPʽm``SFSh E6CJOJQJaJhc6CJOJQJaJhg6CJOJQJaJ"hWThg56CJOJQJaJhWThWT6CJOJQJaJhWT56CJOJQJaJ"hWThWT56CJOJQJaJhWT6CJOJQJaJh5e6CJOJQJaJha6CJOJQJaJhe"6CJOJQJaJhaha6CJOJQJaJhaCJOJQJaJPR ~&T&X&&&&&&ƴtrtctTAT/"h&6h/6CJOJQJ\aJ%h/h/56CJOJQJ\aJh/6CJOJQJ\aJh.]6CJOJQJ\aJU"h/h/6CJOJQJ\aJh/h/6CJOJQJaJh/56CJOJQJaJh2@j56CJOJQJaJ"hi6h2@j56CJOJQJaJ"hLh2@j56CJOJQJaJh2@j6CJOJQJaJh.]6CJOJQJaJh-NA6CJOJQJaJV&X&N'x'''')))))T,V,`,./4/6/8/00 $da$gd $a$gd/N $a$gd< $a$gd@ $a$gdHedalach volno asovch veYejn prospanch aktivit vobci Horn ermn a uveden pravidla schvaluje spYipomnkami Ing. Vladimra Hejla, s innost od 01.10.2011. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 30.09.2011 . 6 Zastupitelstvo obce Horn ermn projednalo nvrh Pravidel pro stanoven kupn ceny pozemko prodvanch zvlastnictv obce Horn ermn a uveden pravidla schvaluje podle pYedlo~enho nvrhu, spYipomnkami, s innost od 01.10.2011. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 30.09.2011 . 7 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o probhu oprav prodejny p. 288 vHorn ermn, termnu otevYen a o podmnkch njemn smlouvy, kter bude uzavYena mezi spole nost Komunln slu~by ermn, a. s. jako pronajmatelem a obchodnm dru~stvem KONZUM vst nad Orlic jako njemcem. . 8 Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo podat ~dost na Pozemkov Yad st nad Orlic, Tvardkova 191 st nad Orlic, o zahjen pozemkovch prav vk. . Horn ermn a k. . Nepomuky ve smyslu zkona . 139/2002 Sb. - o pozemkovch pravch a pozemkovch Yadech a o zmn zkona . 229/1991Sb., vplatnm znn. Zodpovd: starosta Termn: do 15.12.2011 Ing. Petr `ilar, v. r. Ing. Pavel Suldovsk, v. r. starosta mstostarosta Komise pro usnesen: Ivana Vrankov, v. r. Ing. Michael Mikula, v. r. Jednn rady obce: 17.10.2011, 31.10.2011, 14.11.2011, 28.11.2011, 12.12.2011 Jednn zastupitelstva obce: 24.10.2011, 12.12.2011 &&&''4'6'L'N''''''' ((($(((߾Яo`PC3ChHehHe6CJOJQJaJhHe6CJOJQJaJhHeh/6CJOJQJaJh/56CJOJQJaJ"hi6h/56CJOJQJaJ"hLh/56CJOJQJaJh.]6CJOJQJ\aJh@6CJOJQJaJh/6CJOJQJ\aJ"h&6h&66CJOJQJ\aJh&66CJOJQJ\aJ"h&6h/6CJOJQJ\aJh@6CJOJQJ\aJ(((((((8):)<)T)X)x))))))*&*4*{l_M;M"hi6hI 56CJOJQJaJ"hLhI 56CJOJQJaJh@6CJOJQJaJh&66CJOJQJ\aJ"h&6h&66CJOJQJ\aJ"h&6hHe6CJOJQJ\aJh@6CJOJQJ\aJ%h/hHe56CJOJQJ\aJhHe6CJOJQJ\aJ"hHehHe6CJOJQJ\aJhHe6CJOJQJaJhHehHe6CJOJQJaJ4*6*R*T*`*b***X+Z++++++6,@,N,R,T,\,^,`,~,xkxk^Q^?"hLhi656CJOJQJaJh06CJOJQJaJhi66CJOJQJaJh6CJOJQJaJhh6CJOJQJaJhhI 6CJOJQJaJhI hI 6CJOJQJaJhI CJOJQJaJh -6CJOJQJaJhI 6CJOJQJaJhI 56CJOJQJaJ"h$hI 56CJOJQJaJhLhI 6CJOJQJaJ~,,,,,P-R--..4/6/8/:/Z/h////0000000ͽͰ|pdXdpdXpdLdLdhJ*CJOJQJaJhsCJOJQJaJhCJOJQJaJh.]CJOJQJaJh.]6CJOJQJaJh^6CJOJQJaJh/N6CJOJQJaJh:o6CJOJQJaJhi66CJOJQJaJhw(hi66CJOJQJaJhi656CJOJQJaJ"hLhi656CJOJQJaJ"hi6hi656CJOJQJaJ0001:1p1r1t1v1x12~2 $da$gd $da$gdi6 $da$gd $da$gd 0001*181`1n1r1t1x11112N2|2~2γ򤘌h=-jCJOJQJaJhsCJOJQJaJh<CJOJQJaJh<h<CJOJQJaJhV#dh@CJOJQJaJhsCJOJQJaJhLdCJOJQJaJh@CJOJQJaJhCJOJQJaJh6CJOJQJaJ21h:p?. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N ?Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr @ P&((4*~,0~2 0~2 8@0( B S ?su%'35' ) 7 = g p j r *JT@Jlvwpz"6HRx ~ k u A vvzz)T 7 = L w x z N N r y 98ua:z+$ -=f5&6i6-NACXB EpH/N.]He5e=-j2@jihl:oat#xixzS{I ^G#"Us!@\?@/)Lds=km<e"0?*ges k{WTJ*c@ ( (xx x&UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @CalibriA BCambria Math"qÓg F  !203qHX $Pix2!xx Pavel Sokol Pavel SokolOh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol22Microsoft Office Word@D@*,@B v@J: ՜.+,0 hp|  Nzev "#$%&'(*+,-./012345679:;<=>?ABCDEFGJKNRoot Entry F XMM@Data !1Table)WordDocument 4@SummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8@MsoDataStore@LM0}VMRLXIAU3IR3KSQ==2@LM0}VMItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q