ࡱ> MPL-bjbj.6xxz QQQQQeeee<e)H)J)J)J)J)J)J)$+/.tn)-Qn)QQ)QQH)H)&|L( ?C}Ce>P'4))0)b'.\.$L(.QL(n)n)). :U SN E SE N zastupitelstva obce Horn ermn pYijat na jednn dne 28.05.2012 . 1 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o innosti rady obce Horn ermn za obdob bYezen a~ kvten 2012. .2 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom informace o zkladnch registrech veYejn sprvy podan Ing. Petrou Brejaovou, vedouc kancelYe starosty a tajemnka Mstskho Yadu Lanakroun. . 3 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje celoro n hospodaYen obce a zvre n et obce za rok 2011 v etn zprvy o vsledku pYezkoumn hospodaYen obce za rok 2011 a dv souhlas sceloro nm hospodaYenm obce za rok 2011 bez vhrad. Zodpovd: starosta, mstostarosta, Hajzlerov Termn: prob~n . 4 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje rozpo tov opatYen .1 krozpo tu obce na rok 2012, dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: starosta, mstostarosta, Hajzlerov Termn: prob~n . 5 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje pYpravu a zapojen projektu rozhledny u Marinsk hory do mezinrodnho projektu vstavby rozhleden v esko polskm pohrani a to prostYednictvm Euroregionu Glacensis jako vedoucho partnera spodnm ~dosti o podporu do OP PYeshrani n spoluprce R Polsko. Zodpovd: starosta Termn:.31.07.2012 . 6 Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo vykoupit do vlastnictv obce tyto pozemky: - st parcely zjednoduaen evidence . 1527 (PK) vk. . Horn ermn o vmYe cca 862 m2 od pan Zdenky Jansov, Horn ermn 320, dle nkresu vpYloze, - st parcely zjednoduaen evidence . 1545 (PK) vk. . Horn ermn o vmYe cca 510 m2 od spoluvlastnko - pan Libuae Brtov, Doln ermn 309 (1/3), pana Frantiaka Duaka,  ~ v 6 8 : < F x 徯yiiZM@h$6CJOJQJaJhT6CJOJQJaJhT56CJOJQJaJhXhX6CJOJQJaJh:6CJOJQJaJhX56CJOJQJaJhL<6CJOJQJaJhX6CJOJQJaJh56CJOJQJaJh6CJOJQJaJhX5CJ OJQJaJ h5_5CJ OJQJaJ h5CJ OJQJaJ h5CJ$OJQJaJ$ : < F ( 24> $a$gdzT $a$gd$ $a$gd[3W $a$gd[3W $ & ( >@vx02>~ȻȀsssfsWD%hzThzT56CJOJQJ\aJh6CJOJQJ\aJh$6CJOJQJ\h6CJOJQJaJh56CJOJQJaJhThT6CJOJQJaJhX56CJOJQJaJhX6CJOJQJ\hX6CJOJQJaJhThX6CJOJQJaJhT6CJOJQJaJh$6CJOJQJaJhE6CJOJQJaJ L`ptLhtIJsfsfWfJf=htZ6CJOJQJaJh\C6CJOJQJaJhK06CJH*OJQJaJhK06CJOJQJaJh6CJOJQJaJhK0h6CJOJQJaJhK0hK06CJOJQJaJ"hh`56CJOJQJaJ"hh56CJOJQJaJhh6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhzT6CJOJQJaJ"hzThzT56CJOJQJaJ rn""P#####$%d%%%%(( $a$gd,$a$gdWygdE $a$gdE $a$gd\C $a$gdtZ $a$gd$ $a$gd[3W0<@blr"""#2#J#L#N#P#######ʽ׻׮ן׏reXKXh%&6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhh`6CJOJQJaJhE6CJOJQJaJh\Ch\C6CJOJQJaJh\C6CJH*OJQJaJh` 6CJOJQJaJUh3j6CJOJQJaJh486CJOJQJaJh\C6CJOJQJaJhtZ6CJOJQJaJhtZ6CJH*OJQJaJst nad Orlic, Dukelsk 380 (1/3) a od ddico po panu Bohuslavu Duakovi, Doln ermn 315 (1/3), dle nkresu vpYloze, za jednotkovou cenu nejvae 20,- K /1 m2. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn:.31.07.2012 . 7 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje obsah zpisu kroniky obce za rok 2012 a vyslovuje podkovn kronikYce pan VYe Duakov za kvalitn prci pYi veden kroniky. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn:.30.06.2012 . 8 Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo vsouladu sust. 84 odst. 2 psm. f) zk. . 128/2000 Sb. o obcch, vplatnm znn, delegovat Ing. Eugenii DYmalovou, lenku zastupitelstva obce, k zastupovn obce Horn ermn jako~to akcionYe na valnou hromadu obchodn spole nosti Vodovody a kanalizace Jablonn, a. s., se sdlem vJablonnm nad Orlic, Slezsk 350, I 48173398. . 9 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu pYednesenou pYedsedou kontrolnho vboru Martinem Balcarem, dle pYlohy. . 9 Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zruait sv usnesen . 4 ze dne 24.10.2011 o zmru splynut pYspvkovch organizac zYzench obc. Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta Komise pro usnesen: Bohuslav Duaek Ing. Michael Mikula # $ $R$j$% %"%$%%%%%4&F&N&&'(ȻծȒqaQaA1AhtKh'6CJOJQJaJhtKhWy6CJOJQJaJhhWy6CJOJQJaJhLhWy6CJOJQJaJ"hLhWy56CJOJQJaJh9`56CJOJQJaJhE56CJOJQJaJhXG76CJOJQJaJh6CJOJQJaJh'6CJOJQJaJhE6CJOJQJaJh` 6CJOJQJaJh` 56CJOJQJaJh56CJOJQJaJ(()))))))*\******ƹwj]K>2hECJOJQJaJh6CJOJQJ\"h,h1|^6CJOJQJ\aJhLir6CJOJQJaJhVN6CJOJQJaJhQ5hVN6CJOJQJaJhVN56CJOJQJ]aJ%hVNhVN56CJOJQJ]aJh1|^56CJOJQJaJh1|^6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh,h,6CJOJQJaJh,56CJOJQJaJh,6CJOJQJaJ()))****+b,j,z,,,4-8--$da$ $da$$a$$a$ $a$gd1|^ $a$gd,*b,p,,4-6--h\CJOJQJaJh4WCJOJQJaJh6CJOJQJaJhCJOJQJaJ,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH PP Nadpis 1 $@&56CJOJQJ]aJ$XX Nadpis 2$$h@&^ha$6CJOJQJaJVV Nadpis 3$$@&a$56CJ$OJQJ]aJ$NN Nadpis 4$$@&a$56CJOJQJaJJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr z 6 #(*- (- 8@0( B S ?OX{16lu56  ) 4 9 | | *JT+`x6EauK_k}A U 4 u | JK;uIK! # % S | ~&3J)|L=f*떗.L#- j-Y8ju]p h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh HH^H`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h  ^ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh XX^X`OJQJo(h ((^(`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.L=f*~.L#--Y83J)u]p43N[ F'*2XG748]:L<\CtKVN|LST4W[3WZtZ\1|^`9`LirWy|(5_un$L 3j.:ik` EsA~,K0zT <{%&XEz | @o o o o (z HHH"UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"qC4g)' h !20t t 3qHX $P{2!xxU S N E S E N Pavel Sokol Pavel Sokol$   Oh+'0 0 < H T`hpxU S N E S E N Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol9Microsoft Office Word@pT@F@tO U:@*vC ՜.+,0 hp| t U S N E S E N Nzev !"#%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKNORRoot Entry FDJ}CQ@Data 1Table$.WordDocument .6SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DMsoDataStoreP,0}C ?C}CJF0EINMEIIQGQ==2P,0}C ?C}CItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q