Horní Čermná Horní Čermná

Hrobová místa - hřbitov Horní Čermná

2.11.2017   Iveta Pešková   Aktuality   Informace z obecního úřadu  


Po inventuře hrobových míst na hřbitově v Horní Čermné bylo zjištěno, že některé hroby jsou delší dobu neudržované, některé v dezolátním stavu, vypršela na nich nájemní smlouva a současní uživatelé nám nejsou známy.

Jedná se o tyto hroby: 5, 30, 31, 42, 43, 67, 83, 84, 88, 89, 90, 105, 122, 124, 125, 150, 151, 158, 159, 180, 181, 191, 192, 193, 194, 293, 303, 304, 321, 322, 383, 387, 422, 423, 425 a 426 .

Povinnosti nájemce je udržovat hrobové místo dle platného řádu pohřebiště článek 5 odstavec 2.

Prosíme příbuzné, aby do 30.6.2018 sdělili, zda o tato hrobová místa budou pečovat. S nimi Obec Horní Čermná sepíše novou nájemní smlouvu. V jiném případě budou náhrobky i desky odstraněny.

Děkujeme                                       

Hana Motlová, starostka obce