Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: obec@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020

18.3.2020   Iveta Pešková   Aktuality  


Podle ustanovení § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "krizový zákon") v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění uvedeném v ustanovení § 14 odst. 6 krizového zákona

 

1) nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochraných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejyn potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotních prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotních zařízení, školských zařízení a pošt na území Pardubického kraje počítaje dne 18. 3. 2020 od 18:00 do odvolání, nejdéle však do doby trvání nouzového stavu.

 

2) ukládám

a) obcím Pardubického kraje vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti všemi v místě obvyklými komunikačními prostředky (místní rozhlas, webové stránky apod.),

b) dopravcům zabezpečujícícm veřejnou dopravu zveřejnit toto opatření ve vozidlech veřejné dopravy a na jiných vhodných místech

 

3) žádám Krajským úřadem Pardubického kraje oslovené provozovatele televizního a rozhlasového vysílání s odvoláním na ustanovený § 30 krizového zákona o neprodlené zveřejnění obsahu tohoto krizového opatření bez úpravy obsahu a smyslu.

Soubory ke stažení

Opatreni_hejtmana_v_dobe_nouzoveho_stavu_32020.pdf