Horní Čermná Horní Čermná

Informace a přístup k osobním údajům

29.5.2018   Obec Horní Čermná   Informace a přístup k osobním údajům  


Obec zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.
Správce OÚ: Obec Horní Čermná, 
sídlo: Horní Čermná 1, IČ: 00278882, DS: y6ebmyv, telefon: 465 393 440, e-mail: obec@hornicermna.cz
Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová 
sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
tel. 733 714 700,  úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.